mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Harald Thorp - etterord

Forfatter: Morten Stene

Harald Thorp. Foto Martin Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Harald Thorp var født 14. august 1904 i Grue, Finnskog i Solør. Etter gjennomført 2. divisjons underoffiserskole tok han middelskolen i 1925 og senere merkantil utdannelse. I 1929 begynte han som lærer ved handelsskolen i Kongsvinger.

Fra 1931 var Thorp deriver av sin private handelsskole sammen med Alf Andersen fra til 1976 da skolen ble offentlig. Thorp fortsatte som timelærer fram til 1978.

Under krigen var han i Milorgs tjeneste, og satt i krigsfangenskap i Polen i 1943 – 45. Han fikk H.M. Kong Haakons deltakermedalje og H.K.H. Kronprins Olavs nål og diplom for sin krigsinnsats.

Harald Thorp var gift med Ingrid Thorp.
Den 15. mars 1979 ble Harald Thorp tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. En uke etter denne overrekkelsen døde han, 74 år gammel.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri