mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Handelsskole-vesenet

Forfatter: Morten Stene

Eldre butik- interiør på Egge Museum. Foto: Harald Duklæt.

Handelsskolevesenet har en sammenhengende historie i Norge fra 1850-årene. Men handelsskolen hadde et oppsving i 1930-årene. Blant annet fikk Norge sin første handelshøyskole i 1936, og dessuten ble et i lovs form innført krav om handelsbrev for å drive handelsvirksomhet.

Opprinnelig tok handelsskolene sikte på opplæring av handelsmenn i snever forstand. 30-tallets tilbud var ½-årige og 1-årige kurs etter og over minstekravene. Det ½-årige minstekravkurset var det nødvendige minimum for å få handelsbrev. Kravet om handelsbrev falt bort i 1980.

Gjennom lærlingeloven i 1961 ble handelsskolene en allmenn yrkesutdanning for administrative stillinger. Hovedtilbudet var grunnleggende 1-årig yrkesrettede kurs i handel- og kontorfag. Fra 1969 ble det innført ettårige fortsettelseskurs på grunnlag av grunnkurset. Først på 1970-tallet ble det også etablert et 3. år slik at man kunne oppnå allmenn studiekompetanse på handelsskolen.

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri