mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ingeborg Wibe

Forfatter: Inger Hestad

Ingeborg Wibe. Foto fra skolens samlinger.
Ingeborg Wibe. Foto fra skolens samlinger.

Ingeborg Wibe hadde vært rektor på Skatval i mange år da hun sa opp der for å starte husmorskole på Steinkjer. Rektor var opptatt av at unge jenter i Steinkjer skulle få et husstellkurs før de stiftet familie.


Lokalene bar preg av slitasje og hun regnet med at lokalene på Vårtun bare skulle benyttes et par år til ny skole kunne bygges.


Miljøet var godt, og både elever og lærere trivdes, men rektor var utålmodig etter å få bygge en ny og større skole. Ingeborg Wibe gikk ut i avisa flere ganger og påpekte behovet for ny skole. Hun gikk så langt i sine uttalelser at hun ble innkalt til møte med ledelsen i fylkeskommunen hvor hun fikk refs og ble bedt om å unnskylde sine ord. Hennes stadige uttalelser ga resultater:

I fylkestinget sak 290/71 ble det vedtatt å bygge nye lokaler for Steinkjer husmorskole.


Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen