mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Byggekomiteen

Forfatter: Inger Hestad

Byggestart våren 1973 på Guldbergaunet, Ungdomsskolen skimtes til høyre. Foto fra skolens samlinger.

Byggekomiteen besto av Jostein Ryste, formann, Gerd Wist og Erling Aune. Rektor ble frigjort fra undervisningen for å være byggekomiteens sekretær og Inger Hestad overtok hennes undervisning.


Fylkesarkitekt Arne Eggen og hans medarbeider Reidar Moholdt tegnet skolen og hadde det tekniske ansvaret for byggingen. Den faglige bistand fikk de fra statskonsulenten for husmorskoler Berit Brandstorp Haugen og rektor ved statens skole for kostholdsøkonomer Olga Ambjørnrud. Byggebudsjettet var på kr 6 530 000. Denne summen dekket også inventar, utstyr, hageanlegg og utsmykking.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen