mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Storhusholdning

Forfatter: Inger Hestad

Videregående kurs, storhusholdningskokker startet høsten 1974. Bildet viser den første gruppen fotografert i mai 1975. Foto: Martin Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Rektor Ingeborg Wibe hadde mange tanker om yrkesopplæring for ungdom innen kost og ernæring. Hennes ideer var blant annet basert på at vi trengte mer faglært arbeidskraft i institusjonene som militærforlegninger, sykehjem og aldershjem og at det burde være mulig å bygge på grunnkurs husstell. Hun fikk fylkesmyndighetene med på å dimensjonere skolen på Guldbergaunet for 72 elever.


Mange mente at skolen ble alt for stor, og at det aldri ville bli søkere nok. Ettertida viser at denne spådommen ble gjort ettertrykkelig til ”skamme”.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen