mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolens utforming

Forfatter: Inger Hestad

Kunstverket "Atlantico" utført av billedkunstner Arnold Haukeland. Foto fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Skolen ble utformet med 2 fløyer som inneholdt lokaler for praktisk undervisning og som ble bundet sammen med klasserom og kontor. Mellom fløyene var det et flott hellelagt atrium med blomster og trær som var et populært uteområde for elever og ansatte i pausene.
I tillegg anla rektor en kjøkkenhage på utsiden av skolen, hvor elevene kunne hente inn grønnsaker og kryddervekster til undervisningen. Det var rektor som holdt kjøkkenhagen i orden med såing, vanning og luking når skoledagen var over.


Den kunstneriske utsmykkingen utenfor skolen ble utført av billedkunstner Arnold Haukeland fra Bergen. Det var en skulptur ved navn ”Atlantico” som fortsatt står ved inngangen til nåværende Steinkjer videregående skole. Da skulpturen ble satt på plass og avduket, var kunstneren i dårlig form og den planlagte høytidelige middag ble avlyst.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen