mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Storhusholdningen

Forfatter: Inger Hestad

Storhusholdningskjøkkenet ved skolen. Foto fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

2.januar 1974 sto endelig det meste av lokalene på Guldbergaunet ferdig til bruk. De nytilsatte lærerne fikk 14 dager på seg til å pakke ut og sette på plass alt utstyret til elevene kom den 14. januar. Videregående kurs, storhusholdningskokker startet ikke før høsten 1974.


Lokalene på Guldbergaunet var store og fine, tilpasset de gamle fagplanene. Nytt var tidsmessige lokaler for 24 elever på linje ”Ettårig videregående kurs for storhusholdningskokker”. Et tilbud som rektor sammen med bl.a. Forsvaret fikk utarbeidet og fått godkjenning for. Leder for denne linja var kostholdsøkonom Bjørnhild Fanum.


I årene som fulgte var det stor aktivitet ved Steinkjer Husmorskole/ Guldbergaunet videregående skole.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen