mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fotpleierlinje

Forfatter: Inger Hestad

Fotpleierlinjen 1978 med fotterapeut Grethe Kjønstad til venstre. Foto Martin Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid how to get rid of hemorrhoids and fast forever banana diet for 3 days and 7 days solar capsules beta carotene to better tan anti cellulite massage at home cups activated charcoal slimming is it possible to lose weight with the help of activated charcoal cellulite causes symptoms treatments strength training for weight loss corrective underwear abdomen and waist tea weight loss diet protein for weight loss how to reduce the acidity of the stomach body wraps for weight loss belly fitness during menstruation choosing a anti stretch marks cream after giving birth ginger for weight loss useful properties of ginger how to remove the thighs what products raise and which lower blood pressure the degree of obesity how to determine the degree of obesity.
I løpet av våren1975 fikk skolen godkjenning for å etablere ettårig fotpleierlinje. Grethe Kjønstad, nyutdannet fotterapeut, startet opp linjen og ledet den i mange år. Linjen holdt til i Kongens gt 42 , ”Gamle Fylkesverket” fram til 1981. Da ble linjen samlokalisert med grunnkurs helse- og sosialfag i tilbygget til Kongens gate 41. Bygget hadde tidligere huset Trønder-Avisa og ble kalt ”Trykkeribygget”. Begge tilbudene fikk lokaler på Guldbergaunet i 1994.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen