mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger

Forfatter: Inger Hestad

Guldbergaunet videregående Skole. Foto: M. Knoph.

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid how to get rid of hemorrhoids and fast forever banana diet for 3 days and 7 days solar capsules beta carotene to better tan anti cellulite massage at home cups activated charcoal slimming is it possible to lose weight with the help of activated charcoal strength training for weight loss black soybeans benefits and harms doctor review how to reduce the acidity of the stomach gone month after weight loss how to restore the month following the diet how to lose weight at home fitness during menstruation choosing a anti stretch marks cream after giving birth ginger for weight loss useful properties of ginger how to remove the thighs what products raise and which lower blood pressure baths with sea salt for weight loss senna for weight loss.
Etter mye diskusjon, blant annet i lærerråd, fikk skolen navnet Guldbergaunet videregående skole. Den nye videregående skolen skulle ha både praktiske og teoretiske studieretninger og forberede for yrke og samfunnsliv. Undervisningen ble redusert til 35t/uke, noe som innebar at det ble slutt på lørdagsskole.


Guldbergaunet videregående skole fikk etter hvert flere undervisningstilbud innen Studie-retningene husholdningsfag, sosial og helsefag, husflid og estetiske fag og håndverk og industrifag. Nye tilbud ble opprettet og gamle tilbud fikk nye fagplaner med andre krav til lærerkompetanse og lokaliteter.

Skolens logo.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen