mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Årene 1976 – 1979. Nyetableringer

Forfatter: Inger Hestad

Avgangsklasse servitør - kokk - husstell 1977. Foto: Martin Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

external hemorrhoid thrombosed external hemorrhoid treatment the effectiveness of the hemorrhoid creams proven practices solar capsules beta carotene to better tan anti cellulite massage at home cups appetite before menstruation why before menstruation i want to eat a lot activated charcoal slimming is it possible to lose weight with the help of activated charcoal cellulite causes symptoms treatments strength training for weight loss tea weight loss diet protein diet sample menu protein diet black soybeans benefits and harms doctor review how to reduce the acidity of the stomach best stretch marks creams for pregnant women how to choose a popular brand how to lose weight at home fitness during menstruation choosing a anti stretch marks cream after giving birth what products raise and which lower blood pressure the degree of obesity how to determine the degree of obesity pressure therapy for weight loss what is it.
1976 Forsøksklasse kokk/servitør/husstell ble tildelt skolen etter forespørsel fra
Forsøksrådet. Nyetableringen innebar redusert opptakk på de rene husstellkursene.


1976 Halvt år tegning, form, farge ble opprettet i leide lokaler på Thorp og Andersen videregående skole som i1977 overtok denne studieretningen.


1979 Pølsemakerlinje (grunnkurs pølsemaker.)
Etableringen ble mulig ved at blant annet grovkjøkken tilhørende institusjonsholdning ble bygget om til pølsemakeri. Steinar Mølnvik ble ansatt for å ta ansvaret for linjen.

Salgsdisk med produkter fra elevarbeid. Foto fra skolens samlinger.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen