mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs

Forfatter: Inger Hestad

Inger Hestad ble tilsatt som ny rektor i 1983.
Inger Hestad ble tilsatt som ny rektor i 1983.

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid external hemorrhoid thrombosed external hemorrhoid treatment the effectiveness of the hemorrhoid creams proven practices cellulite causes symptoms treatments corrective underwear abdomen and waist tea weight loss diet protein diet sample menu protein diet protein for weight loss black soybeans benefits and harms doctor review how to reduce the acidity of the stomach body wraps for weight loss belly gone month after weight loss how to restore the month following the diet for what needed amino acids why should you run benefits and harms of running how to remove the thighs cottage cheese diet maggie menu curd diet maggi how much protein fat and carbohydrates you need in a day to lose weight pressure therapy for weight loss what is it.
Inger Hestad ble tilsatt som ny rektor fra 1. juli 1983 da Ingeborg Wibe gikk av med pensjon 67 år gammel.

Videregående kurs kokkfag (VK1 kokk sjø/land).
VK1 kokk sjø/land ble utlyst i skolekatalogen 1983/84. Skolens elever ved grunnkurs KSH kunne med dette tilbudet fortsette utdanningen til hotellkokk ved Guldbergaunet vg. skole.


1987 Videregående kurs – Servitørfag


1987 Videregående kurs – Omsorgsfag
Vk1 Omsorgsfag og VK1 Servitørfag ble opprettet med bakgrunn i blant annet ”Utredning om videregående opplæring i Nord Trøndelag”, og signaler en hadde fått fra arbeidslivet. Det var også et sterkt ønske om å få ”et miljø” for kokkfag/servitørfag ved skolen. Skolens lokaler var for lengst sprengt og det ble inngått leieavtale i Hamnegata 20, ”Teigenbygget”.


I 1988 ble det opprettet en klasse VK1 pølsemaker. Klassen var den første og lenge også den eneste VK1 klasse i landet og fagplanen ble utarbeidet av faglærer i samarbeid med rektor og studieinspektør. Fagplanen ble senere godkjent av KUD.


1992 Videregående kurs Hudpleiefag.
Linja fikk lokaler sammen med Fotterapeutene i ”Trykkeribygget”.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen