mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ulike kurs

Forfatter: Inger Hestad

Odd Fellow bygget, Bomveien 15, ett av flere lokaler som ble brukt til undervisning. Foto: M. Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Toårige grunnkurs
De toårige grunnkursene ga elevene en mulighet etter to år å kunne velge å gå videre enten på yrkesfaglige eller allmennfaglig studieretning.

3. påbyggingsår ble opprettet i forbindelse med Reform 94. Dette var et tilbud til yrkesfagelever som ønsket å skaffe seg generell studiekompetanse.

Tilrettelagt opplæring
Guldbergaunet vg skole var tidlig ute med tilbud for elever med behov for tilrettelagt opplæring. Skolens første bibliotek ble ganske fort omgjort til klasserom for fire elever som ble inntatt til praktisk opplæring. Dette tilbudet ble så populært at et av skolens undervisningskjøkken senere ble innredet for undervisning av elever som trengte ekstra tilrettelegging.


Yrkesretta kurs/Lærlingskole
Disse kursene var paragraf 20 kurs som til eksempel kurs for pølsemakere, slaktere, kokker, og servitører. Etter endt kurs kunne disse elevene gå opp til fagprøve.
En annen type kurs var AMO kursene for barnehageassistenter og hjemmehjelpere. AMO kursene hadde sin undervisning i Bomveien 15. ”Odd Fellow bygget”.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen