mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998

Forfatter: Inger Hestad

To av skolene på Guldbergaunet, Thorp & Andersen videregående skole til venstre og Guldbergaunet videregående skole til høyre. Foto Martin Knoph, utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid external hemorrhoid thrombosed external hemorrhoid treatment how to get rid of hemorrhoids and fast forever banana diet for 3 days and 7 days anti cellulite massage at home cups activated charcoal slimming is it possible to lose weight with the help of activated charcoal strength training for weight loss protein diet sample menu protein diet protein for weight loss black soybeans benefits and harms doctor review how to reduce the acidity of the stomach body wraps for weight loss belly choosing a anti stretch marks cream after giving birth why should you run benefits and harms of running baths with sea salt for weight loss the degree of obesity how to determine the degree of obesity senna for weight loss pressure therapy for weight loss what is it.
Inger Hestads store utfordringer ble å følge opp intensjonene i Lov om videregående opplæring. Med Reform 94 ble det store endringer i videregående skole.
Thorp og Andersen vg skole ble lagt ned og skolen fikk overta skolebygningen. Dette var en stor lettelse for lærere og elever som slapp å bruke tid på pendling mellom byen og hovedskolen. Studieretning tegning/ form/ farge ble igjen overført til vår skole.

I forbindelse med innføring av ”Reform 94” ble det fra skoleåret 95/96 ansatt 13 nye lærere. Flere av de nye linjene hadde treårige løp. Alle de gamle tilbudene var nå historie og all undervisning ble samlet på Guldbergaunet.

I 1998 hadde skolen 25,5 klasse med 308 elever og totalt 72 ansatte. Det var med andre ord en stor skole som da ble sammenslått med Steinkjer vg skole i 1998.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen