mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)

Forfatter: Gudrun Røyneberg

Retningslinjer for oppfølgingsklasse for fengselsundervisning ved Guldbergaunet vg.skole (1987).

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid external hemorrhoid thrombosed external hemorrhoid treatment how to get rid of hemorrhoids and fast forever banana diet for 3 days and 7 days appetite before menstruation why before menstruation i want to eat a lot corrective underwear abdomen and waist protein for weight loss best stretch marks creams for pregnant women how to choose a popular brand gone month after weight loss how to restore the month following the diet how to lose weight at home for what needed amino acids fitness during menstruation why should you run benefits and harms of running what not to eat before blood donation what products raise and which lower blood pressure baths with sea salt for weight loss cottage cheese diet maggie menu curd diet maggi the degree of obesity how to determine the degree of obesity.

KIF-skolen i Steinkjer ble etablert høsten 1987 etter initiativ fra kontorsjef Gunnar Adde Brevik ved KIF i Nord-Trøndelag i samarbeid med Guldbergaunet videregående skole, rektor Inger Hestad og Fylkesskolesjefen i Nord-Trøndelag, konsulent Åsmund Haga.


Oppfølgingsklassen var finansiert av Staten og var en del av Fengselsundervisningen i Norge. Siden all fengselsundervisning skulle administreres fra en videregående skole i distriktet, ble Guldbergaunet vgs, med sin fagkrets innenfor sosial- og helsefag og fokus på elever med behov for tilrettelagt opplæring, forespurt. Skolen var interessert i oppfølgingsklassens tiltenkte målgruppe og deres behov, og var i mange år med på å forme skolens innhold og utvikling.

Skolen var definert som et prosjekt de tre første årene, men ble et permanent tiltak i 1991.
Prosjektet ble ledet første og andre år av lærer Kristian Skjevik etterfulgt av Päivi Skille. I 1989 ble Gudrun Røyneberg Halvorsen tilsatt som leder.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen