mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bogen og Peter Egges g 14

Forfatter: Gudrun Røyneberg

Bogakaia. De lave husene til venstre har huset både as Steinkjer Boligindustri, stiftelsen Pauline og KIF-skolen. I dag (2015) er lokalene pusset opp og drives av Eggebogen Båtforening. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer og Harald Duklæt.

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid external hemorrhoid thrombosed external hemorrhoid treatment how to get rid of hemorrhoids and fast forever banana diet for 3 days and 7 days appetite before menstruation why before menstruation i want to eat a lot corrective underwear abdomen and waist protein for weight loss best stretch marks creams for pregnant women how to choose a popular brand gone month after weight loss how to restore the month following the diet how to lose weight at home for what needed amino acids fitness during menstruation why should you run benefits and harms of running what not to eat before blood donation what products raise and which lower blood pressure baths with sea salt for weight loss cottage cheese diet maggie menu curd diet maggi the degree of obesity how to determine the degree of obesity.

Det første halve året etablerte skolen seg i lokaler i Bogen, i kaiområdet, leid av stiftelsen Pauline. Lokalene var svært dårlig egnet til undervisningslokaler, og i januar 1988 flyttet oppfølgingsklassen inn i Petter Egges gate 14, eid av DH-eiendom. Skolen hadde tilhold der til 1999.


KIF-skolen hadde stort fokus på «det hele mennesket». Teoretisk opplæring på ungdomsskole- og videregående skoles nivå, privatist eksamener og kursbevis, var en viktig del. Men også andre områder av livet var like viktige: primærbehov som hus, mat, klær og helse, utvikling av sosiale og praktiske ferdigheter, arbeidslivserfaring, endring innenfor rus og kriminell adferd, vedlikehold og gjenoppbygging av familierelasjoner og kunnskap om samfunnets tilbud og krav.


Skolen hadde også fokus på kompetanseutvikling blant ansatte, bygging av nettverk i det offentlige og private, og å utvikle prosjekter og kurs som var relevante for rehabiliteringen.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen