mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Lynum-huset Furuskogvegen 3

Forfatter: Gudrun Røyneberg

Den tidligere boligen til sogneprest Lynum i Furuskogvegen 3 ble skolens lokaler i 1999. Foto: Harald Duklæt.

surgical treatment of hemorrhoids the cost of surgery to remove nodes acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid the effectiveness of the hemorrhoid creams proven practices banana diet for 3 days and 7 days appetite before menstruation why before menstruation i want to eat a lot cellulite causes symptoms treatments strength training for weight loss corrective underwear abdomen and waist body wraps for weight loss belly best stretch marks creams for pregnant women how to choose a popular brand gone month after weight loss how to restore the month following the diet for what needed amino acids fitness during menstruation why should you run benefits and harms of running belly massage for weight loss how to remove the thighs cottage cheese diet maggie menu curd diet maggi the degree of obesity how to determine the degree of obesity pressure therapy for weight loss what is it.
Elevtallet økte, det ble flere ansatte, nye kurs, prosjekter og aktiviteter ble igangsatt og skolen fikk akutt behov for større og mer egnede lokaler. I 1999 flyttet de til «Lynum-huset» i Furuskogvegen 3, et mye større hus med hage, eid av Steinkjer kommune/Steinkjerbygg.

Skolen skiftet navn til «Steinkjer vgs. avd. Furuskogen» i 1999.

Steinkjer Husmorskole
Ingeborg Wibe
Byggekomiteen
Storhusholdning
Skolens utforming
Storhusholdningen
Fotpleierlinje
Lov om Videregående opplæring av 1976. Nytt navn og fire studieretninger
Årene 1976 – 1979. Nyetableringer
Grunnkurs sosial og helsefag
1983 – 1988. Ny rektor og videregående kurs
Ulike kurs
Sammenslått med Steinkjer vg skole 1998
KIF - skolen (Kriminalomsorg i frihet)
Bogen og Peter Egges g 14
Lynum-huset Furuskogvegen 3
Billedgalleri N.-Tr.lag Flyttbare Husmorskole
Billedgalleri Husmorskolen