mandag, 21.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65

Forfatter: Kirsten Frøseth

Thorp & Andersen handelsskole: Ettårig dagskurs med eksamen i juni 1964. Foto M. Knoph, tilhører skolens samlinger.

acute hemorrhoids thrombosed external hemorrhoid external hemorrhoid thrombosed external hemorrhoid treatment solar capsules beta carotene to better tan anti cellulite massage at home cups appetite before menstruation why before menstruation i want to eat a lot activated charcoal slimming is it possible to lose weight with the help of activated charcoal cellulite causes symptoms treatments strength training for weight loss protein diet sample menu protein diet protein for weight loss black soybeans benefits and harms doctor review best stretch marks creams for pregnant women how to choose a popular brand how to lose weight at home ginger for weight loss useful properties of ginger why should you run benefits and harms of running what not to eat before blood donation baths with sea salt for weight loss how much protein fat and carbohydrates you need in a day to lose weight senna for weight loss.
Jeg ble tilsatt med treårig utdannelse ved Trondheim økonomiske gymnas og et års praksis som lærer ved ungdomsskolen på Dønna (Solfjellsjøen). Der hadde de allerede i året 1962/-63 9-årig skole med et frivillig 10. år i handelsfag.

Det ble full jobb i Steinkjer fra første dag, dvs. 36 timer per uke og 40 timer per uke i januar og februar. To klasser tok halvårig handelsskole i løpet av året. Lønna var 15 000 kr per år. Den ble høynet til 18 000 året etter.

Jeg hadde bl.a. praktisk regning i flere klasser. Det var mye arbeid med engelsk mynt, mål og vekt, husker jeg.

I et halvt år, tror jeg, underviste jeg i Handelslære. Jeg ba om å få slippe etter det ene halvåret. Grunnen var at jeg er bedre på tall enn teori – for å si det sånn. Husker at de voksne karene på halvårlig stilte vanskelige spørsmål for å sette meg på prøve. De fortalte at de respekterte at jeg skulle undersøke «ting» til dagen etter i stedet for å snakke rundt spørsmålet.
Jeg hadde også et fag som het Korrespondanse og dokumentlære i flere klasser.

I en av klassene – som holdt til på «hovedskolen» – hadde alle elevene realskoleeksamen. Bortsett fra at de en gang la ett eller annet (nysepulver?) på stolen min, hadde jeg ingen problemer med disiplinen som jeg kan huske. Jeg tror jeg bare lot som ingen ting og gikk bakerst i klasserommet den gangen.

Jeg jobbet mye med forberedelser og ikke minst rettinger. Andersen sa faktisk til meg at jeg ikke burde ta så mange innleveringer. Jeg tok natta til hjelp noen ganger.
Jeg likte både Thorp og Andersen. De var flotte herrer – som var til stede, men som ikke blandet seg inn. De var blide, hyggelige og hjelpsomme. Jeg hadde ingen problemer av betydning med elevene. Følte imidlertid at jeg kunne for lite handelslære, og fikk slippe det faget da jeg tok det opp med sjefene.

I den halvårige klassen jeg hadde handelslære, gikk det mange voksne menn, bl.a. en forretningsmann fra Levanger og en annen som var befal i militæret. Flotte mennesker! De voksne herrene var imidlertid ikke like «tøffe» da de måtte ta senkning i arma – jeg var læreren som var med dem til Levanger i sakens anledning.

Jeg har vært lærer på Handel og Kontor i ca. 30 år og trivdes med det – jeg fikk nok en god start på Steinkjer.

Støren 5. aug. 2015.
Kirsten Frøseth

Harald Thorp
Alf Andersen
Handelsbrev
Flytting til Steinkjer
Etablering i Levanger
Krigsåra
Fangeleir i Polen
Skolen under krigen
Thorp og Andersen er tilbake
Intervju med Alf Andersen i Levanger-Avisa
Elevboka STOLPEN
Flytting til Steinkjer
Gratis skolegang
Handelsskole-vesenet
Guldbergaunet
Skolens oppbygging
Alf og Mallik Andersen - etterord
Harald Thorp - etterord
Min arbeidsplass i årene 1963/-64 og -65
Billedgalleri