mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolen gjennom 30-åra

Forfattar: Olav Skevik

Lærarstaben på 30-talet. Foto frå skolens arkiv.

Etter opningsfesten kom kvardagen. Og med kvardagen kom også problem og utfordringar for ein privat skole. Steinkjer landsgymnas var privat heilt fram til 1947.

Skolen starta som sagt med 45 elevar og 3 lærarar i 1932. Skoleåret 1939/40 var det ca. 180 elevar og 12 – 15 lærarar med timelærarane. Det var to små klassar i 1932/33 og sju klassar i 1939/40. Det var første året med så mange klassar, men sju klassar vart no regelen fram til 1958. Fram til 1938 var det ein klasse på kvart årstrinn, men det året vart elevtalet så stort at ein måtte til med parallellklassar. Heile tida måtte dei tre øvste klassane delast i nokre fag. Fram til 1938 var det real- og latinlinje, men frå skoleåret 1938/39 vart latinlinja bytta ut med engelsklinje. Dei to siste som tok examen artium på latinlinja, gjekk opp i 1942.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri