mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Eleven sin kvardag

Forfattar: Olav Skevik

Hos hybelbuaren gjekk det mykje på brødskive. Teikning Aksel Arnesen.

Ein 16-årig namdaling kunne for eksempel få hybel på eit kvistrom ute ved Figga. Det var skolen som ordna med hybelen. Sjølv kjente han ingen andre elevar i starten og følte seg nokså bortkommen. Men lærarane på skolen oppfatta han som veldig grei. Han misunnte steinkjerbyggene som kunne bu heime. Særlig matstellet var årsak til det, hos hybelbuaren gikk det mykje på brødskive.

Seinare gjekk det lettare. Han skifta hybel og flytte til ein familie på Finnmarka som han fekk ein del kontakt med. Der hadde han også full pensjon. Det kom også fleire elevar frå same bygda etter kvart og dei heldt saman på fritida.

Men for eleven som for læraren var det lite fritid. Det var ikkje skulefri på laurdagar eller leksefri til måndagar og elles var 4 – 5 timar leksetid om kvelden nokså normalt.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri