mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar

Forfattar: Olav Skevik

Nokre av russen frå skolens første russekull i 1935 på trappa til skolelokalet på Snippen. Illustrasjon frå jubileumsheftet.

Alt første laurdagen etter at skolen var opna, vart Steinkjer Gymnasiastsamfunn stifta. Laget skulle bli ein viktig del av elevmiljøet i åra framover. Utover i 30-åra hadde laget regelmessige møte ca. ein gong i månaden.

Møta hadde gjerne foredrag. Det kunne vere tilkalla foredragshaldarar, lærarar eller gymnasiastane sjølve som stod for dei. Mang ein gymnasiast skalv nok litt på talarstolen, og ikkje alle var like heldige der heller. Men som opplæring til samfunnsaktivitet seinare var det viktig.

Etter foredraga kunne det bli skarpe debattar, særlig viss emna var for eksempel politikk eller religion. Av dei politiske organisasjonane var Fedrelandslaget spesielt aktivt, men dei fekk motstand også, ofte frå Unge Venstre.

Gymnasiastsamfunnet hadde også eit salongorkester mot slutten av 30-åra.

Ei tid var det eit Nordlandslag i byen, og mange gymnasiastar sokna naturleg dit. Det var også populært blant jentene i Steinkjer å bli bedt med dit på fest.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri