torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Russetradisjonar

Forfattar: Olav Skevik

17. mai. Folket i byen er samla på torget, elevane står vendt mot musikkpaviljongen, og russen er, som alltid, godt synleg. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Det var første kullet i 1935 som la grunnlaget for mange av russetradisjonane. Men utanom 17. mai var det lite tid til feiring, avgangselevane da skulle opp til eksamen i alle fag. Men i 4-tida om morgonen 17. mai hadde dei russedåp på torget. Etterpå var dei rundt og vekte lærarane. På føremiddagen var dei med i barnetoget (skoletoget), og på ettermiddagen var det russetog. Det var plakatar og til og med ein bil var med i toget, russeformannen sat på panseret.

Etter toget heldt formannen russetalen frå musikkpaviljongen på torget. Dei hadde også eit orkester som spela frå paviljongen, det var ikkje russeorkester, men meir eit elevorkester.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri