mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Russerevyar og avis

Forfattar: Olav Skevik

«NÅR VI RØDE VÅKNER!». Russerevy frå 1950. Illustrasjon frå jubileumsheftet.

Det var ikkje revy eller russeavis i 1935. Etter at karakterane var sette, kom det ein seremoni der dei brente russelua og sette på seg den svarte studentlua. Seremonien forgikk ovanfor den gamle gymnastikksalen og starta med eit opptog frå skolegården. Der gjekk dei to og to, kvar av dei nye studentane hadde ein fadder. Fadrane var gamle akademikarar i byen, juristar, legar osv. Prost Myrstad var fadder for russeformannen. Det heile gikk for seg i alvorlege former, prosten heldt tale og russeformannen tala også.

Første russeturen vi kjenner er frå 1937, da drog dei til Østersund. Russerevy var det kullet i 1938 som starta med.

Gymnassamfunnet hadde tidleg ei avis, men russeavisa, Fikenbladet, kom ut første gongen i 1938.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri