mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Våren 1940

Forfattar: Olav Skevik

Steinkjer bestod stort sett av ruinar etter at tyskarane bomba byen 21. april 1940. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Denne våren gjekk også verksemda på skolen som normalt. 9. april møtte elevane til vanleg undervisning. Men vanleg undervisning var neppe mogleg lenger, og elevane vart sendt heim. Situasjonen var heilt uklår. Protokollar og andre viktige arkivsaker var fjerna frå skolen og plassert i hvelva til Stod og Steinkjer Sparebank. Storparten vart berga på den måten, sjølv om bankbygningane brann opp.

Etter bombinga av Steinkjer 21. april, var skolebygningen ein av dei få som stod igjen. Straks etter rykka tyskarane inn og tok skolen i bruk til soldatkvarter. Skolen kom difor ikkje i gang meir den våren. Det vart heller ikkje eksamen, og elevane fekk berre standpunktkarakterar.

Våren og sommaren 1940 var det nok ein del som trudde at skolen måtte gi opp. Men styret ville ikkje gi opp, det følte bl.a. pliktene overfor elevane. Fylkesmann Five meinte at skolen sjølvsagt skulle i gang igjen. Skolen fekk også støtte i Administrasjonsrådet og økonomisk hjelp frå departementet.

Men byen låg i grus, så styraren måtte sykle rundt til gardane i nærleiken for å tinga hyblar. Det gav også gode resultat. Til skolestarten gav tyskarane bygningen fri igjen, så skolen kunne ta til på vanleg tid. Elevtilgangen var god også denne hausten.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri