torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dramatisk situasjon

Forfattar: Olav Skevik

Ukjent klasse ved gymnasbygget. Foto frå skolens arkiv.

Tidleg ein morgon omkring midten av mars kom kona til ein av lektorane, fru Hauge, til styraren før dei hadde stått opp der og fortalde at mannen hennar var arrestert. Utpå dagen samla lærarane seg på lærarrommet og drøfta situasjonen. Mens dei satt der, kom ein av tredjeklassingane inn og fortalde at elevene også hadde drøfta situasjonen. Dei ville slutte med ein gong, men ville gjerne at styraren sa noen ord til dei først. Elevane var også i knipe sjølv p.g.a. den nasjonale ungdomstenesta. Dei fleste skaffa seg difor arbeid, eller i alle fall papir på at dei hadde arbeid, etter at skolen slutta.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri