torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Arrestasjonar

Forfattar: Olav Skevik

Falstad fangeleir under krigen. Foto: Falstadsenterets bildesamling.
Falstad fangeleir under krigen. Foto: Falstadsenterets bildesamling.

Så kom arrestasjonsbølja over heile landet i slutten av mars. På landsbasis vart over 1300 lærarar tatt. (Dette er eit mykje brukt tal, men det skal vere for høgt. Omkring 800 er truleg rettare). I gymnaset gjaldt det fire i tillegg til han som var tatt før. I tillegg var åtte elevar arresterte, dei var for det meste tredjeklassingar. Da lærarane vart ført frå byen med toget, var tidspunktet kjent, og det var mye folk på stasjonen som tok avskjed med dei, både elevar og andre.

Dei arresterte (rektor Kvarving og lektorane Ulseth, Sande og Skjelstad) hamna på litt ulike stader først, men møttes på Vollan og Falstad. Dei slapp ut frå Falstad i midten av mai.

Når lærarane på Falstad slapp ut, hang det saman med at dei gav etter i kampen mot lærarsambandet og gikk med på uforpliktande medlemskap. Men seinare betalte dei ikkje kontingent og nekta i det heile å ha noe med organisasjonen å gjere.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri