torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skoleåret 1942/43

Forfattar: Olav Skevik

I løpet av 1942 vart lærarfronten fastare organisert under kampen mot lærarsambandet. Tanken var at folkeskolelærarar skulle leie lærarfronten i fylka, men han som var tiltenkt dette arbeidet i Nord-Trøndelag, hadde ikkje lyst på det. Lektor Ulseth vart så leiar for lærarfronten her i fylket. Det førte til at han måtte reise ein del og vere borte frå skolen av og til under resten av krigen. Det skapte få problem fordi lærarane bytta timer og dei andre tok timane dersom Ulseth måtte reise ein tur. Alt tidleg i 1941 var det folk ved skolen som hadde kontakt med det illegale arbeidet i lærarorganisasjonane. Det skjedde gjennom kontakt med lektor Einar Høigård som var ei leiande kraft i dette arbeidet til han døydde under flukt hausten 1943.

Alle lærarane i fylket måtte betale litt til lærarfronten, og leiaren måtte kassere inn pengane. Han hadde hjelpesmenn til det nord og sør i fylket. Det hendte nok at elevar kom med pengar til han frå lærarar i steinkjerdistriktet.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri