torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dei siste krigsåra

Forfattar: Olav Skevik

Nokre av lærarane i gata utafor gymnaset. Bak lærarane kan ein skimte brakka med Middagsbørsen. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Våren 1944 kom det til episodar på skolen. Minister Riisnæs (Justisdepartementet) og fylkesførar Egge kom på skulen til eit møte med lærarane. Lærarane frå middelskolen var der også. På det møtet som varte i timevis, fekk dei ei kraftig overhøvling av dei to autoritetane. Årsaka var nok at dei ikkje hadde følgt innkallinga til eit foredrag som ministeren hadde halde. No skulle dei likevek høyre på eit foredrag som fylkesføraren skulle halde for alle elevane i Middagsbørsen (brakke for middagsservering ovanfor skolen) litt etterpå. Lærarane lovte å komme dersom han ville la være å snakke politikk. Eggen gjekk med på det.

Mens lærarane vart irettesette, hadde ikkje elevane noe å ta seg til, og dei hadde funne ein stor kvist eller et lite tre av noe slag, og elevflokken gjekk rundt ein tur i byen. Ein av elevane bar kvisten/treet i spissen, og akkurat da Riisnæs og Eggen forlét skolen, kom elevane inn på skoleplassen. Dei to må ha oppfatta «toget» som ein nazifiendtleg demonstrasjon. Betre vart det vel ikkje av at noen elevar hang på bilen da dei køyrde bort. Han som bar kvisten/treet i spissen for flokken, vart arrestert saman med noen andre. Seinare vart han utvist frå skolen. Dei andre arresterte slapp snart fri att.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri