mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolebygningen beslaglagt

Forfattar: Olav Skevik

2. klasse fekk undervisning i ei brakke som kjøpmann Finstad eigde på Nordsida. Foto utlånt av Foreningen Gamle Steinkjer.

Eggens foredrag på Middagsbørsen var heller ikkje udramatisk. Ein av lærarane meinte han gjekk frå avtalen og snakka politikk. Lærarane reiste seg difor og stoppa fylkesordføraren midt i foredraget. To andre lærarar reiste seg også og var einige med den første.

Denne episoden kunne nok ha vore farlig for lærarane, men ingen vart arresterte etterpå. Kanskje vart det avverga av samtalar med Eggen.

På nyåret 1945 måtte skolen stanse ei tid fordi skolebygningen var beslaglagt. Lærarrådet drøfta korleis dei skulle få i gang noe undervisning likevel i eit møte 17. januar. Etter ein del problem med andre alternativ, fekk dei sett i gang undervisning for 1. og 4. klassene på meierisalen. Dette skjedde i slutten av januar.

2. og 3. klassene måtte vente til 22. februar før dei fekk noe undervisning. Da var 2. og 4. klassene plasserte i Nasjonalhjelpbrakka og 2. klasse i ei brakke som kjøpmann Finstad hadde på Nordsida.

Årsaka til at skolebygningen var beslaglagt denne etterjulsvinteren var at tyskarane trong han til å innkvartere soldatar.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri