onsdag, 23.06.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Økonomien i krigsåra

Forfattar: Olav Skevik

Detalj som viser nokre av dei første posteringane i 1941. Lærarlønene ligg frå 390, - til 642,50 kroner i månaden. Inntektspostar er skolepengar og tilskott frå fylke og kommune. Frå skolens arkiv.

Vi har før sett at økonomien var vanskeleg i 30-åra. Skolen hadde fleire år med underskott i rekneskapet og hadde arbeidd opp ei viss gjeld.

Under krigen forandrar dette seg etter kvart. Det er fremdeles underskott i starten, men så snur det seg, og dei tre siste krigsåra gir nokså store overskott. Men økonomien er ikkje berre pangar, det er også bygningar og samlingar. Styret (d.v.s. Bruseth og Tveiten) forklarte det store overskottet for 1943/44 på denne måten: «Det store overskottet skriv seg særleg frå at elevtalet var uvanleg stort, og vidare at det har vore lite høve til oppattnying av inventaret og kjøp av materiell».

Der et ingen grunn til å tvile på forklaringa. Det gikk med skolen som med mange andre institusjonar. Pengane samla seg opp, medan realkapitalen vart nedsliten. Når det så smått vart noe å kjøpe for pengane igjen, slo det ut med eit underskott første etterkrigsåret.

Elevtalet var også høgt under heile krigen, og det måtte verke positivt på økonomien. Da som før skulle elevane betale 35 kroner månaden.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri