torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Styret 1932-47

Forfattar: Olav Skevik

Styret for skolen 1933 - 38. Frå venstre: Ivar Gystad, Emil Mona, Knut Eik-Nes, Adolf Ribsskog (formann), Johan Kvarving (styrar), Johs. Eggen. Foto Henriksen, illustrasjon frå jubileumsheftet.

Styret var utrolig stabilt. Desse var med:
Adolf Ribsskog var formann frå 1932 heilt til han døydde hausten 1945. Av yrke var han styrar for folkeskolen i byen.
Knut Eik-Nes overtok som formann i 1945, men var med i styret frå 1932. Han var sokneprest i Sparbu.
Henny Five var med i styret 1932-38. Ho var gifte med fylkesmann Five.
Johs. Eggen sat i styret 1932-38. Han var da ingeniør i vegvesenet.
Ivar Gustad var kasserar i styret og førte rekneskapen for skolen fram til 1945. Heilt frå starten var såleis han den styremedlemen som hadde mest praktisk arbeid med skolen. Gustad var fanejunker (underoffiser).
Emil Moa, styremedlem 1933-47, var bonde på Snåsa.
Chr. Bruseth sat som styremedlem 1938-45. Han var ingeniør ved NTE og den einaste av styremedlemmane som fungerte i perioden 1942-45.
Jorleif Johnsen var lærerrepresnetant frå 1939. Dei hadde ikkje hatt det før.

Hovedoppgåva til styret var å sørge for økonomien. Styraren slapp å ha noe med det. Elles måtte det sørge for lærartilsetjingar, fastsetje lønner og stå for lønnsutbetalingar.
Vidare måtte styret sørge for at elevane betalte skolepengane og krevje inn eventuelle restansar. Det var også styreoppgåve å fordele friplassar og dele ut stipend.

Fleire av styremedlemmene gjorde stor innsats gjennom mange år. Utan Ribsskog hadde neppe skolen kome i gang da det skjedde. Viss noen kan kallast «skolens far», må det vera han.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri