torsdag, 02.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Etterkrigstid

Forfattar: Lars Hovland

Statens småbrukslærarskole, førebuingskurset 1949. Frå skolens arkiv.

Da skolen kom i normal gjenge etter krigen, var det stor pågang om elevplass. Dei første åra hadde fleire klassar godt over 30 elevar, og dette vart byrdefullt for lærarane. Elles gjekk alt bra.

Ved sida av dei vanlege 7 klassane fekk skolen eit førebuingskurs til Statens småbrukslærarskole i 1939. Dette var eit eittårig kurs med realskoleeksamen i tysk og engelsk og examen artium i norsk og matematikk for språklinja, dessutan historie. Klasserommet var i underetasjen av skolebygget. Kurset heldt fram like til 1960 med eksamen til jul kvart år. Nokre av lærarane hadde dette kurset i tillegg til vanleg undervisningsstilling. Det var eit hardt kurs for elevane med sin ulike bakgrunn, men det gjekk utruleg bra. Arbeidsdagen (og natta med) vart lang, men effektiv vaksenundervisning var det.

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri