mandag, 18.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
 
 
 
 
 
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ingen eksamen, alle greier eksamen

Forfattar: Olav Skevik

Russen hadde inga undervisning og heller ikkje eksamen våren 1942, men lærarrådet fastsette artiumskarakterar ut frå standpunktkarakterane. Foto frå skolens arkiv.

No var «brenselsferien» over for lenge sidan og skolen burde kome i gang. 25. april hadde også departementet kravd at skolane skulle i gang att og lærarane skulle ikkje få plikter som var i strid med tilsettingsvilkåra. Lærarane var medlemmer i lærarsambandet i og med at dei arbeidde i skolen!

På skolen hadde dei ikkje lyst til å ta til med undervisninga igjen i den situasjonen som rådde om våren. Dei lokale styresmaktene prøvde å tvinge skolen i gang, men departementet gjekk med på at undervisninga vart sløyfa denne våren ettersom skolen hadde mange elevar som budde langt frå Steinkjer. Det vart heller ikkje eksamen om våren, og styraren skreiv dette i lærarrådsprotokollen 8. juni 1942 (sak 2): «Vart fastsett artiumskarakterar. Alle greier eksamen».

Forord
Bakgrunn og start
Førebuinga i Nord-Trøndelag
Steinkjer private landsgymnas kjem i gang
Skolen gjennom 30-åra
Skolelokala
Nytt hus
Økonomien - utgifter
Økonomien – inntekter
Lærarar og undervisning
Arbeidsmengda
Elevane
Eleven sin kvardag
Hybelbuarane og steinkjerbyggene
Gymnasiastsamfunn og russeaktivitetar
Russetradisjonar
Russerevyar og avis
Våren 1940
Mellom dramatiske episodar (1940 – 1942)
1942 Ein urolig vår
Dramatisk situasjon
Arrestasjonar
Ingen eksamen, alle greier eksamen
Skoleåret 1942/43
Falstad
Dei siste krigsåra
Skolebygningen beslaglagt
Frå krig til fred
Skolen og nazistyret
Økonomien i krigsåra
Styret 1932-47
Kjelder
Etterkrigstid
Steinkjer offentlege landsgymnas (1947 – 64)
Gullalderen
Gamal skole på ny stad
Nye liner
Fylkeskommunal skole
Ny struktur
Lærarane
Elevane
Billedgalleri