tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Spiraler som malstrømsymbol

Forfatter: Einar Sandvik

Steder med kraftige strømmer som ble skapt av tidevannet i yngre steinalder og første del av bronsealder er markert med rødt.

Ettersom spiraler ofte er plassert sammen med skip i helleristningene, kan spiralene også tolkes som strømhvirvler i sjøen. Tidevannet kan skape kraftige strømhvirvler i trange sund. Straumen i Inderøy, ved innløpet til Børgin er et eksempel på det i dag. I slutten av steinalderen og i første del av bronsealderen var det også slike smale sund med kraftig strøm ved Toldnes og mellom Steinkjer og Snåsavatnet. Strømmen skapte godt grunnlag for liv i sjøen, men kunne også være livsfarlig å ferdes i ved stigende og fallende sjø da båter kunne bli sugd ned i strømhvirvlene.

Malstrømmen representerte kreftene i havet og kunne bli tillagt magisk betydning som kilder til både rikdom og død. I skapelsesberetninga i nordisk mytologi blir malstrøm knytta til brønnen Kvergjelme. Den ligger over Hel og gir liv til urkjempen Yme, som er opphavet til alt vann, og når vannet strømmer gjennom Kvergjelme oppstår flo og fjære. Odin dreper Yme, og skaper verden av kroppen hans. Blodet til Yme blir til vann. Over Kvergjelme er kverna Grotte plassert, og den kverner Ymes sønnesønn, Bergelme, til jord og sand.

I Edda-diktet Grottesang, omtales ei stor kvern drives av to jettekvinner. Den gir kong Frode rikdom, men grådigheten hans fører til at han blir drept av sjøkongen Mysing, som setter jettekvinnene til å kverne salt for seg. Jettevinnene gjør opprør ved å kverner så mye salt at skipet til Mysing synker på havets bunn, og der står den og lager salt. Slik forklarer myten at havet er salt.

Enkelte graver i bronsealderen ble utforma som spiraler, og det kan ha sammenheng med forestillinger om en sammenheng mellom malstrømmer i havet og liv, rikdom og død, slik vi får framstilt gjennom mytene.

(Kilde: Terje Stafseth: Spiraler og malstrømmer, Spor, nr.1, 2010.)

Spiralformet gravsted.

Bronsealder
Gravhaugen på Skåtangen
Plassering
Utforming
Gravfeltet på Toldnes
Plassering
Utgraving av feltet
Funn
Utforming av gravrøysene
Frøset
Helleristningsfelt på Bardal
Teknikk
Motiver
Skip
Spiraler
Spiraler som malstrømsymbol
Husdyr
Redskap
Mannsfigur
Fotsåler