tirsdag, 18.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bøkring og lagging

Forfatter: Harald Duklæt

Bøkkerverksted ca. 1880. Bøkkeren sitter på en stavkrakk (bandstol) og høvler en tønnestav mens hjelpegutten varmer ei tønne slik at stavene skal bli myke før bandene drives på. Illustrasjon fra Wikimedia Commons.

Bøkring ble utført av en bøkker eller tønnemaker. I Norge ble tønnene vanligvis satt sammen av trestaver av bjørk eller furu. De ble brukt til oppbevaring eller transport av varer som korn, mel, smør og saltet fisk eller kjøtt.

Trestavene, som utgjorde veggene i tønna, var høvlet smalere mot endene. Disse ble holdt på plass av flere band av tre eller metall som gikk rundt tønna. Når bandene var drevet på plass, fikk topp og bunn i tønna mindre omkrets enn midtpartiet og stavene fikk en bueform. Dette er den naturlige tønneformen, en form som gjør tønnene meget solide.

Bandene av tre - vidjebandene - ble laget av røtter eller kvistfrie greiner som ble delt på langs. Lokale forhold avgjorde hvilke treslag som ble brukt - oftest bjørk, selje, hassel eller lind.
Tønner av eik for lagring og modning av vin og brennevin er vanlig lenger sør i Europa.

Lagging er en liknende teknikk som bøkring, og ble brukt på mindre kar og bøtter. Her er sidene på stavene høvlet slik at sidene i karet blir rette og ikke buet som i tønnene.

Bandhake
Bandkniv
Barkrisser
Beitski
Bile
Bindhake (hake)
Buehøvel
Bøkring og lagging
Diksel
Drager
Drivholt og klubbe
Dymling
Dørstokk
Findalslaft
Fjerdingsrøst
Fjærhøvel
Gauken
Gaupstokk
Gavl
Gradsag
Grindsag
Grunnhøvel
Halvklovning
Hammer
Hjelpegutt.
Høvelbenk
Jern - ulike typer
Kalking - hvitting
Kamlaft - kamnov
Kanting av stokk
Kinning
Kinnunger
Krossflak
Lafteknute, laftehals, laftehode
Luselaft, låvetømring
Margsprenging
Medrag
Medfar, medragshøvel
Navar
Nothøvel
Nov
Novarm
Oksehøvel
Omfar
Pjål
Profilhøvler
Raft og raftestokk
Raftesperre
Rapping
Raustmora
Rubank, langhøvel
Røing med bile
Semshøvel
Sinklaft - sinknov
Skottbenk
Skrubbhøvel
Skrutvinge
Sleppvegg, lavegg
Snorslå
Spenneknekt
Sperrer - hanebjelke
Sponskaver, skjøve
Sponskaver av jern
Sprengstol, sperrebukk
Strekkfisk
Strekmått
Su
Syllstokk
TAK
- mønsåstaket
- sperretaket
- åstak
TAKTEKKING
- kavletak
- torv
- spon
- skifer
- teglstein
Teksel - huløks
Torvvol
Torvvolskrok
Treungsrøst
Tønnevinde
Underbunad
Verktøykiste
Vater
Ås, mønsås