søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Blir det skole?

Forfatter: Einar Sandvik

I velkomstbrevet til elevene med meldinga om opptaksprøve, skriver rektor Kvarving at det ikke har meldt seg flere søkere dette året enn at alle kunne bli tatt opp.

Sommeren 1940 så det ei stund ut til at drømmen om skolegang ikke skulle gå i oppfyllelse. Steinkjer ble bomba av tyskerne i april 1940, og det meste av byen lå i ruiner.

Barneskolen og gymnasbygninga, som lå i området der HINT holder til i dag, overlevde bombinga. Ellers var Sannanbygget den eneste bygninga på militærleirområdet på Sannan. Resten av området var den gangen ei stor, åpen slette. Bjarne har fortalt at når det før krigen passerte militærfly på vei nordover over hodene på dem, lurte de på om flyene skulle lande på Rinnleiret eller Sannan.

Tyskerne bygde opp en brakkeleir på Sannan etter hvert under okkupasjonstida, men da de kom våren 1940, var det mangel på hus, og tyskerne okkuperte gymnasbygninga. Det så lenge mørkt ut for at det ikke skulle bli noe skole det året, men det ordna seg etter hvert, slik at skolen likevel kunne ta imot elever i august.

15. august 1940 fikk Bjarne brev fra rektor Kvarving med skoleplan og beskjed om at det ble opptaksprøve for første klasse 22. august kl. 9 og at det ikke ble krevd mer forkunnskaper enn det som ble lært i grunnskolen.

Opptaksprøven ble bestått, og dermed var han elev på reallinja ved skolen.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse