søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Plan for Steinkjer Landsgymnas

Forfatter: Einar Sandvik

Forsida av Plan for Steinkjer Landsgymnas med bilde av skolebygninga slik den så ut fram til 1939, med to etasjer.

Velkomstbrosjyren med plan for Steinkjer Landsgymnas, som Bjarne fikk, gir et innblikk i hvordan skolen var organisert. Administrasjons- og undervisningsspråket ved skolen var nynorsk.

Skolen hadde i starten reallinje og latinlinje, men året før krigen ble latinlinja erstatta av engelsklinje, slik at de siste elevene som tok eksamen artium på latinlinja gikk ut i 1942. Dette var ennå ikke retta opp i brosjyren høsten 1940.

Bildene av skolebygninga i brosjyren er heller ikke oppdatert. I 1939 fikk den toetasjes gymnasbygninga påbygd en ekstra etasje på grunn av økt plassbehov.

Landsgymnasbygninga var for øvrig det første huset i Steinkjer som ble bygd i funkisstil med flatt tak. Bygninga ble revet kort tid etter at HINT-bygninga ble bygd på området som tidligere var skolegård for Steinkjer Landsgymnas, mot Ogndalsveien.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse