søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Skolebøker

Forfatter: Einar Sandvik

Noen av skolebøkene som ble brukt ved Steinkjer Landsgymnas. Projeksjonstegning var et av fagene på reallinja, der elevene lærte å tegne figurer sett fra ulike vinkler. I dag lages tredimensjonale tegninger på datamaskiner.

Det var ikke gratis skolebøker den gangen, så skolebøker var ei stor utgift for elevene.

Skolebøker ble gjerne brukt uendra i årevis. Innholdet i skolebøkene er prega av tida, både teknologisk og ideologisk. Lay out-messig fortoner de seg lite spennende etter dagens målestokk. Fargebilder var mangelvare.

Kart fra geografiboka som viser Europa i 1914 og 1919.

Baksida av geografiboka med flagg anno 1940.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse