søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Timeplan

Forfatter: Einar Sandvik

Timeplan for reallinja på Steinkjer Landsgymnas, med 36 uketimer.

Elevene hadde seksdagers skoleuke, med seks skoletimer hver dag. Bare søndag var fridag.

Av timeplanen kan vi lese at elevene hadde følgende uketimetall det siste skoleåret:
6 timer matematikk
6 timer fysikk
6 timer tysk
5 timer norsk
4 timer engelsk
3 timer historie
3 timer gymnastikk
2 timer kjemi
1 time religion

Det ligger kanskje en viss symbolikk i at tysk, med utvida timetall, hadde like mange uketimer som de tunge linjefaga matematikk og fysikk, og en uketime mer enn norsk?

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse