mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer

Forfatter: Einar Sandvik

Kvittering for betalte hybelpenger. Leie på 170 kr. for tre måneder virker billig. Det er uvisst om kost var inkludert der.

Halvparten av elevene bodde på hybel. I og med at gymnaset i Steinkjer var det nordligste landsgymnaset i Norge, søkte skoleflinke elever hit fra hele Nord-Norge. Under krigen kom to tredjedeler av elevene fra Nord-Trøndelag, mens en tredjedel var nordlendinger. Det kom til og med noen elever fra Finnmark. Bjarne har fortalt at skolen ikke starta opp etter juleferien før etter 6. januar. Mange måtte bruke to-tre dager på reisa mellom heimstedene sine og skolen.

Etter bombinga av Steinkjer 21. april 1940, var hybelsituasjonen vanskelig. Hybelprisene steg, og mange måtte bo langt utafor byen. Skolebusser fantes ikke. Elevene måtte gå eller sykle til skolen.

Det var ikke problemfritt å sykle heller, for det var rasjonering på mange varer under krigen, deriblant gummi. Bjarne måtte søke om å få kjøpe gummidekk til sykkelen sin da dekka var utslitt. På det tidspunktet bodde han på gården Rannem i Sparbu, halvannen mils veg fra skolen.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse