søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Matmangel

Forfatter: Einar Sandvik

Første side i meldingsboka inneholder beskjed om fravær på grunn av potetplukking på Rannem.

Mat kunne inngå som en del av hybelleia, men det hendte også at elevene måtte kjøpe mat annet steds. Bjarne har fortalt at det hendte lutefisk var det eneste som var å få kjøpt til middagsmat, og at den var av så dårlig kvalitet og i små porsjoner, slik at han ble sulten igjen på heimvegen når han gikk der ifra.

Det hendte at elever måtte ta fri et par dager fra skolen om høsten for å hjelpe til med potetopptaking på gårdene der de bodde. Det var mangel på mat og potetdyrking var derfor viktig.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse