mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt

Forfatter: Einar Sandvik

Granatsplint som landa på gårdsplassen i Sveet i Åsen under bombeangrep på Tirpitz.

Mens skolen var stengt vinteren 1942 var Bjarne heime hos foreldrene på gården i Åsen. Han fikk se slagskipet Tirpitz på nært hold når han var på besøk hos slektninger på gården Fetten ved Fettenfjorden. Gården Fetten lå innafor vaktringen rundt skipet, og Bjarne kom i prat med tyske vakter og fikk til og med lov å prøveskyte med et tysk mausergevær ved en anledning. En gang Bjarne var på besøk der, utbrøt en ivrig ung tysk vakt: «Grossadmiral Raeder komt!» Det hadde soldaten sjølsagt ikke lov å røpe for utenforstående, men han var så opprømt at han ikke greide å holde seg.

Bjarne ble øyenvitne til de nattlige allierte bombeflyangrepene mot det tyske slagskipet Tirpitz denne vinteren. Det var spektakulært. Ilden fra tyske luftvernkanoner ble besvart fra flyene. I starten stod familien på gårdsplassen og så på, men da en stor granatbit ramla ned like ved, fant de de tryggest å trekke inn i døråpninga til fjøset. Bjarne har fortalt at når en tysk lyskaster greide å fange inn et fly, kom flere lyskastere til, og røykdottene fra eksploderende tyske luftvernkanoner samla seg rundt flyet til det forsvant i en massiv røykdott og kom brennende ut av den igjen.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse