mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Nedskutte fly

Forfatter: Einar Sandvik

Halifaxen som ble heva fra Hoklingen i 1973. Foto: Bjarne Sandvik.
Halifaxen som ble heva fra Hoklingen i 1973. Foto: Bjarne Sandvik.

Det hører med til historien at et av bombeflyene som ble skutt ned, nødlanda på isen på vatnet Hoklingen. Mannskapet greide å komme seg i sikkerhet i Sverige, bortsett fra en som brakk et bein under landinga og endte som tysk krigsfange. I 1973 ble Halifax-flyet S-sugar heva fra innsjøen igjen. Bjarne var til stede og tok bilder av flyet som han hadde sett bli skutt ned. En av dykkerne som var med på å heve flyet, var Arnold Molden, senere fotograf og lærer ved Steinkjer videregående skole. Flyet står i dag utstilt i urestaurert tilstand på flymuseet i Hendon, utenfor London.

Bjarne var også øyenvitne til at et britisk ubevæpna Spitfire PR MK IV fotorekognoseringsfly som skulle ta bilder av Tirpitz i fullt dagslys, ble skutt ned av en Messerscmidt Bf 109 som kom fra flyplassen på Lade i Trondheim. Flygeren hoppa ut i fallskjerm, men fallskjermen åpna seg ikke skikkelig, og flygeren omkom. Flyet krasjlanda på isen på Hammervatnet. Bjarne stod da på jernbanestasjonen i Åsen for å dra til Levanger en tur. Etter at han kom tilbake fra Levanger, dro han ut på Hammervatnet og så på restene av det blåmalte flyet, der det lå strødd med breie fotoruller omkring. Bjarne tok med seg flyradioen og en del andre ting fra flyet. Etter at han senere kom på kant med tyskerne, gjemte han flydelene oppe i et tre i skogen. Da han ville hente flydelene etter krigen, var skogen hogd ned.

Halifax s-sugar fotografert da den ble berga opp av Hoklingen i 1973. Foto:Bjarne Sandvik.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse