mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Elevdemonstrasjon

Forfatter: Einar Sandvik

Brev fra propagandalederen, der han ber Bjarne skrive ny stil med mer omtale av NS. Brevet er skrevet på skrivemaskin med gjennomslagsark, der skrifra er ganske utydelig.

Nazistene holdt i 1944 en gang et foredrag for elevene på Steinkjer Landsgymnas skoleåret. Det ble oppdaga at lærerne ikke hadde hørt på foredraget, og lærerne ble derfor kalt inn for å få seg ei lekse. I mellomtida fant elevene ut at de skulle gå i tog, som en protest. De som gikk fremst i toget ble arrestert, deriblant en som gikk med ei bjørkegrein som fane.

Bjarne var blant dem som ble arrestert. Ungdommene fikk dødsdom og satt ei natt på celle med og venta på å bli henretta. «Vi skjøt itj unga», kom det fra naziledelsen dagen etter, og dommen ble omgjort til straffarbeid og omskolering. Etter krigen hendte det at Bjarne hadde mareritt om den natta de satt med dødsdommen over seg.

Arrestantene måtte skrive under på at de var ansvarlige dersom det skjedde noe mer blant elevene på Steinkjer Landsgymnas. De ble sendt til straffarbeid på en gård i Verdal, der de ble bra behandla, ifølge Bjarne. De kom også på førerskole på Bakketun i Verdal, der de fikk opplæring om Quisling og hans nazistiske ideologi.

I etterkant av kurset måtte de skrive stil for å vise hva de hadde lært, og fra propagandaleder Moum ved kontoret til NS-fylkesfører Torbjørn Eggen fikk de valg mellom enten å skrive om «1. Vidkun Quislings kamp og arbeid for Norge gjennom 25 år» eller «2. På hvilken måte vil du vinne din familie og dine skolekamerater for din nye erkjennelse?» Bjarne valgte å skrive stil om Quisling. Etter at stilen var levert inn, fikk Bjarne brev fra Moum, som ikke var helt fornøyd med stilen. Han syntes stilen inneholdt for lite stoff om NS. Bjarne måtte skrive en ny stil innen 25. august og komme til konferanse før 15. august. Til hjelp med stilskrivinga fikk Bjarne tilsendt en konvolutt med diverse brosjyrer utgitt av Rikspropagandaledelsen med stoff om NS og Quislings taler.

Brosjyrene som Bjarne Sandvik fikk tilsendt fra propagandaleder Moum til hjelp med stilen om Quisling.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse