søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen

Forfatter: Einar Sandvik

Gjenpart av brev fra NS-fylkesfører Torbjørn Eggen om at Arnold Strømme overflyttes til Statsgymnas II på Inderøy.

Den 5. oktober 1944 mottar Bjarne Sandvik gjenpart av et brev til Arnold Strømme, som tydeligvis blir holdt som leder for uroen på Steinkjer Landsgymnas. De øvrige medskyldige elevene som får gjenpart av brevet, er Ragnar Lange, Johannes Ånderå og Per Garberg. Sokneprest Lynum i Steinkjer og rektor Myhra på Statsgymnas II på Inderøy får også gjenpart av brevet.

I brevet skriver fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen, at han har bestemt at Arnold Strømme skal få fortsette skolegangen på Statsgymnas II på Inderøy, som en prøveordning. Eggen legger til at er en forutsetning at skolegangen ikke skal bli dyrere for eleven enn på Steinkjer Landsgymnas. Det må vel kunne sies å ha vært en mild dom.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse