fredag, 15.10.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Verveforsøk

Forfatter: Einar Sandvik

I desember 1944, mens han bodde på hybel hos familien Bade ved Furuskogen, fikk Bjarne tilsendt en konvolutt med propagandamateriell fra nazistene med oppfordring til å melde seg frivillig til å slåss på Østfronten. For norske frontkjempere var det helst på tale å slåss sammen med finnene, som hadde fått stor sympati under vinterkrigen i 1940.

Brevet har poststempel fra Steinkjer. Det er mulig brevet ble sendt generelt til ungdom, men det kan også tenkes at man i NS nå mente han kunne være moden for å verve seg, nå som han hadde gått førerskole og var blitt «omskolert»?

I motsetning til mange andre norske ungdommer, meldte han seg ikke på, men han ante nok at brosjyren kunne få verdi som historisk dokument i ettertida og tok vare på den.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse