søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ulovlig russefest

Forfatter: Einar Sandvik

Sang ved russefesten.
Sang ved russefesten.

Den 15. desember 1944 holdt avgangskullet en russefest på Solhaug.

Det ble ikke tatt nådig opp av skoleledelsen, siden elevene ikke hadde spurt om lov. Som straff ble skolen stengt for de to avgangsklassene i ei uke etter at juleferien slutta. Det er imidlertid ikke sikkert at russen følte at ei uke forlenga juleferie var noen hard straff.

Rektor på dette tidspunktet, var Torolv Tveiten. Han hadde blitt innsatt som rektor i stedet for Kvarving, som ble betrakta som illojal av nazistene og ble fjerna. I rettsoppgjøret etter krigen hadde ingen et vondt ord å si om Tveiten.

Brev om stenging av skolen, datert 18. 12.1944.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse