søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tjeneste i polititroppene i Sverige

Forfatter: Einar Sandvik

Midlertidig innreise- og oppholdstillatelse utstedt i Kjesäter.

Vel kommet over grensa til Sverige, gikk ungdommene langs Kallsjön og kom fram til folk. De ble sendt til oppsamlingsleiren i Kjesäter. Der ble de behørig registrert og undersøkt, før turen gikk videre til rekruttskole for polititroppene, som var en militærstyrke de norske myndighetene bygde opp i Sverige under den siste delen av krigen. Polititroppene ble trent for å kunne settes inn dersom Norge måtte frigjøres gjennom kamp.

Rekruttskolen innebar hard fysisk trening og øvelse med skarpe våpen. De fikk høre at de måtte være i bedre form enn fienden for å kunne vinne i krig.

Bjarne har fortalt at en av instruktørene skulle lære dem å kaste dynamittgubber. «God tid, god tid», sa instruktøren, med en tent dynamittgubbe i handa. Pang! Instruktøren fikk sprengt av seg handa.

Ei god stund etter fredsslutninga, fikk polititroppene komme tilbake til Norge for å gjøre tjeneste.

Soldatene ble vaksinert mot kopper, tyfus og difteri av Kgl. Norsk Legasjons Flyktningskontors Legetjeneste i Sverige.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse