søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige    

Formell overgivelse

Forfatter: Einar Sandvik

En velbrukt paradedolk som den tyske offiseren overrakte da han overga seg til en norsk politisoldat. Det gule skaftet viser at dolken tilhørte en offiser i Luftwaffe. Hakekorset som ørna skulle stått på, var blitt filt vekk før Bjarne bytta den til seg.

En av medsoldatene opplevde en dag at en tysk offiser marsjerte bort til han mens han stod på vakt. Den tyske offiseren klappa hælene sammen og hilste militært. Deretter overrakte tyskeren paradedolken sin til vaktsoldaten, hilste, dreide rundt på hælen og marsjerte bort. Den tyske offiseren følte vel behov for å overgi seg formelt, for å avslutte krigen for sin del. Bjarne bytta dolken til seg for en pakke tobakk.

Etter noen måneders tjeneste ble Bjarne dimmitert fra militæret og kunne komme heim. Krigen var endelig over for hans del.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse