søndag, 26.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa

Forfatter: Einar Sandvik

Pakkseddel fra tida i polititroppene.
Pakkseddel fra tida i polititroppene.

De tyske styrkene i Norge overga seg uten kamp etter at Tyskland kapitulerte, så polititroppene slapp å slåss mot tyskerne og ble i stedet satt til å holde ro og orden etter fredsslutninga i Norge.

Avdelinga som Bjarne tilhørte ble sendt til Tysfjorden i Nordland for å passe på tyske soldater og et stort våpendepot der. På en fest i området ble Bjarne invitert heim av ei trivelig nordlandsjente, men han takka nei da han fikk høre at det var to timer å ro - en vei.

Bjarne har fortalt at det var så stor avstand mellom vaktene som passa på våpendepotet, at de ikke så hverandre. Han hadde aldri vært mørkeredd, men dette føltes skummelt. En visste aldri hva tyskerne kunne finne på.

En skole for de skoleflinke
Blir det skole?
Plan for Steinkjer Landsgymnas
Skolebøker
Utvida tyskpensum
Karakterer og oppfølging
Timeplan
Skolepenger og stipend
Hybelmangel, rasjonering og reisehindringer
Matmangel
Lærerne blir arrestert
Øyenvitne til flyangrep på slagskipet Tirpitz mens skolen var stengt
Nedskutte fly
Elevdemonstrasjon
Dom fra fylkesfører i NS, Torbjørn Eggen
Verveforsøk
Russefeiring
Ulovlig russefest
Krav om å holde naziforedrag for medelevene
Flukt
Tjeneste i polititroppene i Sverige
Militærtjeneste i polititroppene i Norge etter frigjøringa
Formell overgivelse