mandag, 27.09.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Motstandsarbeidet mot AT tar til

Forfattar: Bodil Østerås

Mann i vaktbua under Arbeidstjenesten på Åsheim med spaden på skulderen med klesvasken i bakgrunnen. Foto fra Frank Mittet.

Noen klar og entydig motstandsparole mot AT kom ikke før vårparten i 1944. Fokuseringen på produksjonsøkning i primærnæringa var det som gjorde motstanden vanskelig. Motstanden måtte ikke ødelegge folks vilje til å hjelpe bøndene med produksjonen. Likevel ble man klar over at arbeidsmobiliseringen var et militært foretak og heimefronten kom med parolen: INGEN MÅ NU LENGER MELDE SEG TIL NOEN SLAGS REGISTRERING den 13. april 1944. For å stoppe rekruteringa innenfor AT ble målene for heimefrontens sabotasjer arkivene til den nasjonale arbeidsinnsatsen.

Ministerpresident Quisling ivra for en fredsslutning med Tyskland. Et ledd i denne fredsplanen skulle være å gjenreise Norges forsvarsmakt. Det ville da være på sin plass at Norges nye hær gjorde en innsats for det nye Europa. Om Norge og Tyskland sluttet fred, kunne norsk ungdom mobiliseres i kampen mot Sovjetunionen. På dette viset ville Norge gjøre seg fortjent til en plass i det germanske fellesskapet samtidig som en ny norsk hær ble stablet på føttene.

Den 19. mai 1944 kom utskriving av de tre årsklassene 1921, 1922 og 1923 til nasjonal arbeidsinnsats. Planen var å mobilisere norsk ungdom til tysk krigstjeneste. Det ble klart at Arbeidstjenesten var redskapet som skulle tvangsmobilisere 25 000 soldater. Den tyske grunnholdningen var: «Wer nicht arbeit, soll auch nicht essen!». De som ikke deltok i denne nasjonale arbeidsinnsatsen, ville ikke få tildelt rasjoneringskort.

Arbeidstjenesten
Administrasjonsrådet
Axel H. Stang
Organiseringen av Arbeidstjenesten
Motstandsarbeidet mot AT tar til
Motstandsbevegelsen
AT-jentene på Mære
Kvinnelig arbeidstjeneste
- AT-leiren på Hamrum 1
- AT-leiren på Hamrum 2
- AT leiren på Hamrum 3
AT etter krigen